Szervezeti szintű fejlesztések

SZERVEZETI DIAGNÓZIS

Az általunk végzett szervezeti diagnózis során online tesztekkel és személyes interjúkkal átvilágítjuk a céget, és megkeressük azokat a területeket, amelyek optimalizálásával hatékonyságnövekedés érhető el. Az eredményeket összesítjük, elemezzük, és egy részletes, számadatokkal alátámasztott dokumentumban összefoglaljuk azokat, valamint fejlesztési javaslatainkat. Az anyagot átadjuk Önnek, és egy konzultáció formájában a vezetőségnek lehetőséget biztosítunk azok részletes átbeszélésére.

VÁRHATÓ EREDMÉNY

 • írásos formában 40-90 oldalon számadatokra alapozva átfogó elemzést adunk cége aktuális állapotáról

 • átlátható, diagramokkal alátámasztott, de egyértelmű leírások a fejlesztendő területekről

 • átfogó fejlesztési javaslat a szervezet egészét érintő a soft-kompetenciákra nézve

 • hard-skillek fejlesztésére vonatkozó javaslatok 

 • pontos képet kap arról, hogy milyen fejlesztések megvalósításával növelhető a szervezet hatékonysága

• A szervezeti működés gyengébb pontjainak, illetve erősségeinek feltérképezése
• Szervezeti kultúra és szervezeti elégedettség felmérése
• Fejlesztendő területek azonosítása
• Fejlesztési koncepció meghatározása
• Szervezet további hatékony működésének támogatása

 

Amikor a vezetők látják, hogy valami nem működik jól a szervezetben, nem kerül kihasználásra a teljes erőforráspotenciál, de nem tudják, hogy mi van ennek a hátterében.

Kis- és közepes méretű vállalkozásoknak, akik növelni szeretnék a szervezet hatékonyságát. 

A FOLYAMAT FELÉPÍTÉSE

MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET ELEMZÉS

Az elemzés során megvizsgáljuk a szervezet közvetlen és tágabb környezetének működését, amely során figyelembe vesszük a politikai, gazdasági technológiai és szociális változókat, amelyek hatással lehetnek a cég rövid- és hosszútávú működésére. Emellett megvizsgáljuk a cég elmúlt években mutatott pénzügyi eredményeit is, ezáltal láthatóvá válnak a trendek. Az elemzésekből előrejelzést tudunk adni szervezet jövőbeni működési környezetéről, amely alapján kialakítható a cég stratégiai terve.

Pénzügyi és stratégiai tervezés megalapozásaként.

Kis- és középvállalkozások vezetőinek, tulajdonosainak.

VÁRHATÓ EREDMÉNY

 • átfogó kép a szervezetet érintő jövőbeni változásokról

 • a működési stratégia tervezésének megkönnyítése

 • az egyes kockázati tényezőkre való felkészülés lehetősége

KOMPETENCIA MÁTRIX

A kompetencia mátrix átlátható formában biztosítja a szervezet számára az egyes pozíciók betöltéséhez szükséges kompetenciákat, valamint megmutatja, hogy a szervezetben jelenleg milyen kompetenciák hiányoznak. Az eredmények lehetőséget biztosítanak az egyéni, illetve csoportos kompetenciafejlesztésre. Emellett a szervezet képessé válik arra, hogy a távozó munkatársak helyét megfelelő kompetenciákkal rendelkező új belépő vegye át, így a szervezet működése biztosabbá és hatékonyabbá válik.

Javasolt olyan helyzetekben, amikor a szervezet munkatársai nem, vagy nem biztos, hogy rendelkeznek a hatékony munkavégzéshez szükséges kompetenciákkal. Szintén előnyös akkor, ha a szervezet növekedése indokolja új munkatársak felvételét, vagy ha a kilépő munkatársakat szeretné a cég pótolni. 

Olyan kis- és közepes vállalkozásoknak, amelyek növekedni, fejlődni szeretnének a munkatársak száma és minősége tekintetében, illetve ha a fluktuáció következtében kieső munkatársakat megfelelő kompetenciájú új kollégákkal szeretné pótolni a cég

VÁRHATÓ EREDMÉNY

 • a szervezetben megjelenő pozíciók betöltéséhez szükségek kompetenciák megjelenése

 • kieső/kilépő munkatársak pótlásának könnyítése

 • szakmai standardok megállapítása

 • hiányzó kompetenciák pótlása

MUNKAKÖR ELEMZÉS

A munkakörelemzés célja, hogy összehangolja a vezető(k) és a munkatársak munkakörrel kapcsolatos igényeit, és tisztázza, hogy a vezető mit várhat el a munkatársaktól, a munkatársak pedig milyen feladatokat kötelesek elvégezni. Az elemzés eredménye, hogy a munkakörök egyértelműsítve lesznek, és a szervezet minden szereplője látni fogja a jogait és kötelességeit.

Amikor a vezető úgy látja, hogy a munkakörök, ezáltal a munkatársaktól elvárható feladatok nem megfelelően tisztázottak

Kis- és közepes vállalkozások vezetőinek, HR vezetőknek és HR munkatársaknak, akik egyértelmű viszonyokat szeretnének teremteni a szervezetben 

VÁRHATÓ EREDMÉNY

 • Egyértelmű munkaköri viszonyok

 • Egyértelmű elvárások

 • Átlátható munkaköri szerződések

STRUKTÚRA ÉS FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA

A folyamat során a szervezetei diagnózis eredményeire alapozott fejlesztések és változtatások végrehajtását támogatjuk, amelyek elsősorban a szerezeti struktúrát, vagyis a szervezet felépítésének optimalizálását célozzák. A nem megfelelő struktúra az erőforrások nem hatékony felhasználását eredményezik, amely hatására egységnyi munkával alacsonyabb eredményességet tud csak elérni a szervezet. A fejlesztés során láthatóvá válnak hiányos, vagy nem hatékonyan működő területek. A folyamatok optimalizálásakor minden alkotóelem a helyére kerül, így a szervezet a meglévő erőforrások optimális felhasználásával nagyobb hatékonyságot tud elérni, és képessé válik a fejlődésre.

• A szervezet a megfelelő számú munkatárs megléte ellenére sem ér a feladatok végére
• A folyamatok, munkafázisok nem egyértelműek
• Átfedések vannak az egyes pozíciók között
• Többen végzik ugyanazt a munkafázist, de vannak olyan területek, amelyekkel senki nem foglalkozik
• A szervezetnek nincs ideje/energiája/erőforrása a továbbfejlődésre

Olyan kis- és közepes méretű vállalkozásoknak, akik jobb eredményeket, nagyobb hatékonyságot szeretnének elérni, illetve amely vállalkozásoknak nehézséget okoz a rentábilis és hatékony működés 

VÁRHATÓ EREDMÉNY

 • Átlátható és hatékony működés

 • Erős szervezeti struktúra és az erőforrások optimális felhasználása

 • Lehetőség a szervezet továbbfejlődésére

KAPCSOLAT

+36 20 253 7020

solutions@mypro.hu

[contact-form-7 id=”922″ /]