Egyéni fejlesztések

Az egyéni fejlesztések egy komplex fejlesztési program részeként, vagy akár egyedülálló tételként is alkalmazhatóak.

A fejlesztés előtti megbeszélés alkalmával felmérjük, hogy pontosan milyen kihívásokat kell kezelni, és ez alapján felépítjük a fejlesztési tematikát, vagyis kiválasztjuk a célnak leginkább megfelelő fejlesztési módszert/módszereket, amelyeket az előrehaladástól és az idő közben végbemenő változásoktól függően kombinálunk egymással. 

EGYÉNI VEZETŐFEJLESZTÉS

Az egyéni vezetőfejlesztés során kifejezetten a szervezet vezetőjének fejlesztésével foglalkozunk. A fejlődés több dimenzió mentén valósul meg, például a vezetői attitűd, a vezető hatékonyság, és a vezetői kompetenciák szintjén. Az egyéni vezetőfejlesztés során a tanácsadó és a vezető részletesen tárgyalja a szervezet vezetőjének aktuális kihívásait, és a kompetenciafejlesztés mellett a kihívások megoldásával is foglalkoznak. A módszer egyszerre nyújt lehetőséget a személyes és szervezeti szintű fejlődésre. 

• Vezetői kommunikáció fejlesztése
• Helyzetfüggő vezetés fejlesztése
• Konfliktuskezelési kompetenciák fejlesztése
• Csapat motiválásának fejlesztése

Minden olyan esetben, amikor a vezető úgy érzi, hogy egyes helyzeteket lehetne jobban is kezelni, vagy ha úgy érzi, hogy senki nem képes rajta kívül megfelelő minőségű munkavégzésre.

Mikro-, kis és közepes méretű vállalkozások felső- és középvezetőinek, illetve egyéni vállalkozóknak, akik úgy érzik, hogy vezetőként szeretnének fejlődni.

VÁRHATÓ EREDMÉNY

 • vezetői attitűd fejlődése

 • vezetői kompetenciák fejlődése

 • vezetői hatékonyság fejlődése

ÜZLETI TANÁCSADÁS

Az üzleti tanácsadás során a tanácsadó támogatja az ügyfelét a szervezettel kapcsolatos kihívások megoldásában. Egy folyamatba több tanácsadó is bevonható a folyamat tematikájától és előrehaladásától függően. 

• Konkrét változtatások támogatásához
• Szervezeti struktúra átalakításához
• Folyamatok fejlesztéséhez
• Üzleti év tervezés
• Stratégiai tervezés
• Pénzügyi tervezés

Amikor a szervezet vezetője számára körvonalazódik a nehézség, de nem tudja hogy hogyan oldja meg, és konkrét tanácsokra van szüksége az iránymutatás helyett.

Tapasztalt közép és felsővezetőknek, akik birtokában vannak a vezetői kompetenciáknak, de úgy érzik, hogy bizonyos helyzetekben nem látnak a legjobb megoldást.

VÁRHATÓ EREDMÉNY

 • a szervezet hatékonyságának növekedése

 • változtatások sikeres menedzselése

 • folyamatok és struktúra fejlődése

ÜZLETI COACHING

Az üzleti coaching hozzáadott értéke minden esetben a vezetői és munkahelyi szerepek tudatosítása, valamint az ellátásukhoz szükséges kompetenciák szükség szerinti fejlesztése. Alapelve, hogy sokkal nagyobb erőforrás és lehetőség rejlik bennünk, mint gondolnánk. A legtöbb olyan élethelyzetben, amikor azt érezzük, hogy elakadtunk, és nem látunk kiutat, a megoldás kulcsa valójában bennünk, a saját erőforrásainkban van. Szükség lehet azonban egy iránytűre ahhoz, hogy megtaláljuk és felszínre hozzuk őket. Ez az iránytű lehet egy coach támogató vezetése, melynek segítségével sokkal személyre szabottabb, ezáltal hatékonyabb megoldásokat találhatunk, mint ha másoknál bevált recepteket próbálnánk alkalmazni a saját speciális helyzetünkre.

• Vezetői készségek fejlesztése
• Életpálya és karriertervezés
• Szakmai márkaépítés
• Időmenedzsment
• Delegálás
• Döntéstámogatás
• Konfliktuskezelés
• Kommunikáció és asszertivitás
• Prezentációs készségek fejlesztése
• Motiváció
• Kiégés
• Munka-magánélet egyensúly megteremtése

Az üzleti coaching elsősorban a vállalkozásokat érintő kihívások kezelésében nyújt támogatást az ügyfél számára. Középpontjában a szervezeti és az egyéni, vezetői teljesítmény, az eredményesség és a hatékonyság áll. Emellett a motiváció, a csapatépítés kérdései éppoly fontosak, mint akár a stratégiai, akár a taktikai döntések, vagy a kommunikáció. A leggyakoribb témák ezzel összhangban a vezetői, kommunikációs és motivációs készségek és eszköztár fejlesztése, az időgazdálkodás, delegálás, stresszkezelés hatékonyságának növelése, illetve a munka és a magánélet egyensúlyba hozása. A csoportos, vagy team-coaching módszertana munkahelyi csapatok fejlesztésére alkalmas.

Kis- és közepes vállalkozások, valamint nagyvállalatok felső vezetőinek és tulajdonosainak, akik egy konkrét kihívásra szeretnének megoldást találni.

VÁRHATÓ EREDMÉNY

 • vezetői hatékonyság fejlődése

 • vezetői attitűd fejlődése

 • szervezeti és egyéni kihívások sikeres megoldása

TANÁCSADÁS CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOKNAK

A családi vállalkozások fennmaradásának egyik sarkalatos pontja a generációváltás. A generációváltást egy kutatás szerint a vállalkozások 2/3-a nem éli túl, vagy nagyon megsínyli. Egyedi módszert fejlesztettünk arra, hogy a családi vállalkozások generációváltását, a vezetői átadás-átvétel folyamatát, és az új vezető megerősítését hatékonyan tudjuk támogatni 

• Generációváltás támogatása
• A vezető döntésének támogatása
• Generációváltás folyamatának felépítése és a lépések megtervezése
• Új vezető(k) megerősítése a pozícióban
• Szervezet további hatékony működésének támogatása

Generációváltás előtt, vagy generációváltás folyamatában lévő vállalkozásoknak.

Családi vállalkozások vezetőinek, az átadó és átvevő generációnak.

VÁRHATÓ EREDMÉNY

 • generációváltás folyamatának könnyebbé válása

 • az átadó vezető(k) döntéseinek megkönnyítése

 • az új vezető(k) elfogadottságának növekedése

 • hatékony szervezeti működés fenntartása

KAPCSOLAT

+36 20 253 7020

solutions@mypro.hu

[contact-form-7 id=”922″ /]